Go|Credits

[:lb]Jiddereen um Go|Urban huet e perséinleche Bracelet, mat dem en am Go|Shopping an an de Bare vun de Quartiere bezuele kann.

Dësen Bracelet kanns du am Viraus per Visa oder Mastercard oplueden. Klick heifir op dëse Link:

https://secure.payzen.eu/vads-site/GO_URBAN

Och während dem Camp kanns du de Bracelet op dëse Plazen oplueden:

– Go|Admin Zelt (prioritär fir déi jonk Participanten)

– Go|StappPub (prioritär fir Chef a Staff)

Deng Sue kanns du op des Deeg am Go|Admin Zelt zréckkréien:

 

Biber, Wëllef 1 Sonndes, 23. Juli vu 9:00 bis 18:00
Wëllef 2, Avex, Carapio, Raro Donneschdes, 27. Juli vu 16:00 bis 18:00

Freides, 28. Juli vun 8:00 bis 12:00

Staff Freides, 28. Juli vun 12:00 bis 14:00

Samschdes, 29. Juli vu 10:00 bis 12:00

*Nom Camp kriss du deng Suen net mei zréck.[:en]Every participant of the Go|Urban camp has a personal wristband. It can be used to pay in the “Go|Shopping“ and in the different quarter bars of the camp.

This wristband can be reloaded by VISA or Mastercard before the camp. Please click on the following Link:

https://secure.payzen.eu/vads-site/GO_URBAN

At the camp you can reload your wristband (using a V-Pay, VISA card or cash) in the

– Go|Admin tent (mainly for young participants)

– Go|StappPub (mainly for leaders and Staff)

 

For the refund of your money on your wristband please come to the Go|Admin tent on the following days*:

Biber, Wëllef 1 Sunday, 23 July from 9:00 a.m. to 6:00 p.m.
Wëllef 2, Avex, Carapio, Raro Thursday, 27 July from 4 p.m. to 6:00 p. m.

Friday, 28 July from 8:00 a.m. to 12 a.m.

Staff Friday, 28 July from 12:00 a.m. to 2:00 a.m.

Saturday, 29 July from 10:00 a.m. to 12:00 a.m.

*There will be no refund after the camp.[:de]Jeder Go|Urban Teilnehmer hat ein persönliches Armband, mit dem er im Go|Shopping und den Bars in den einzelnen Vierteln bezahlen kann.

Dieses Armband kann im Voraus per VISA oder Masterkarte aufgeladen werden. Klickt bitte auf diesen Link um das Armband aufzuladen:

https://secure.payzen.eu/vads-site/GO_URBAN

Auch während des Lagers kann an folgenden Stellen aufgeladen werden (entweder bar oder per V-Pay Karte oder Visa Karte):

– Go|Admin Zelt (prioritär für die jungen Teilnehmer)

– Go|StappPub (prioritär für Leiter und Staff)

Ihr könnt das Geld an folgenden Tagen im Go|Admin Zelt zurückerstattet bekommen*:

Biber, Wëllef 1 Sonntag, 23. Juli von 9:00 bis 18:00
Wëllef 2, Avex, Carapio, Raro Donnerstag, 27. Juli von 16:00 bis 18:00

Freitag, 28. Juli von 8:00 bis 12:00

Staff Freitag, 28. Juli von 12:00 bis 14:00

Samstag, 29. Juli von 10:00 bis 12:00

*Nach dem Lager gibt es keine Rückerstattung mehr.[:fr]Chaque participant du Go|Urban reçoit un bracelet personnel, avec lequel il peut faire ses achats au Go|Shopping et aux bars dans les différents quartiers du camp.

Ce bracelet peur être approvisionné par carte VISA ou Mastercard auparavant sur notre site:

https://secure.payzen.eu/vads-site/GO_URBAN

Pendant le camp, il peut être approvisionné par paiement en espèces ou par carte bancaire V-PAY ou VISA à la tente :

– Go|Admin (prioritairement pour les jeunes participants)

– Go|StappPub (prioritairement pour les chefs et le STAFF)

 

Le remboursement de la monnaie se fait les jours suivants à la tente Go|Admin:

Biber, Wëllef 1 dimanche, 23 juillet 9:00 à 18:00
Wëllef 2, Avex, Carapio, Raro jeudi, 27 juillet de 16:00 à 18:00

vendredi, 28 juillet de 8:00 à 12:00

Staff vendredi, 28 juillet de 12:00 à 14:00

samedi, 29 juillet de 10:00 à 12:00

*Après le camp il n’y aura plus de remboursement.[:]