Info Coronavirus (COVID-19)

Statement vun den LGS zum Coronavirus als PDF Bonne Action vun den LGS Léif Cheftainen a Chef, De Covid-19 mécht säin Tour an dat och hei zu Lëtzebuerg. Den Owend um 19h30 hunn de Premier Minister an d’Gesondheetsministesch nei Mesuren getraff. Mir als Guiden a Scouten passen eis dëse Mesuren un a recommandéieren iech ALL … Continue reading Info Coronavirus (COVID-19)