Lëtzebuerger Guiden a Scouten
Absurd-Cup 2022 zu Réimech

Léif Avex, léif Avexchefs,

Et ass eis net einfach gefall an dofir hu mir och sou laang gewaart, mee mir mussen den Absurdcup vum 2. Juli 2022 zu Réimech leider ofsoen. Mir hunn nëmme 4 Truppen, déi sech ugemellt hunn, an zu sou wéineg ass et net méiglech d’Konzept vum Absurdcup duerch ze féieren.

Et deet eis immens Leed, mir haten eis gefreet rëm een traditionellen Absurdcup mat vill Freed a Spaass kënnen ze erliewen.

Mir hoffen, dass dir nächst Joer rëm zuelräich ob den Absurdcup kommt a mir all zesummen een onvergiesslechen Dag erliewe wäerten.

Mir wënschen iech all ee flotte Summercamp

Är Avex Ekipp

Lalux Assurances Voyages Vandivinit

WOSM WAGGGS
Lëtzebuerger Guiden a Scouten
5, rue Munchen-Tesch | L-2173 Luxembourg
Newsletter ofbestellen   |   Online kucken