02
2023
Jul

WËLLEFCHERSRALLY

Esch

Wëllefchersrally zu Esch : Den nationale Wëllefchers-Rally gëtt dëst Joer am schéine Minett vun den Escher Gruppen organiséiert. Méi Infos kritt dir vun denen Escher, a bei Froen kennt dir déi och roueg op eisen LGS-Wëllefchefs-Facebook-Grupp schreiwen!

 

Méi Informatiounen kommen nach no.