Lëtzebuerger Guiden a Scouten

1. Mee-Feier aus der Kapell Notre-   Dame des Bois heem an d’Stuff

Léif Frënn alleguerten,


Zum Wuel vun ons alleguerten sinn dëst Joer d’ 1.Mee-Feier um Neihaischen, d'Bilschdrefer Kiermes op Christi-Himmelfart an de Scoutsresistenzdag ofgesot ginn.


Well des Aktivitéiten awer ee wichtege Bestanddeel vun ons sinn, hu mer decidéiert fir dëst Joer eng Ersatzaktivitéit z’organiséieren, un där jidferee vun doheem aus deelhuele kann:


Freides, den 1. Mee 2020 um 10h00 iwwerdroe mer iwwert lgs.lu, rtl.lu, cathol.lu a scotel.lu ee Wuertgottesdéngscht aus onser Kapell Notre-Dame des Bois, zelebréiert vum Här Abbé Pit Faber.


Dëse Wuertgottesdéngscht steet ënnert dem Thema "Guiden- a Scoutsengagement". Agespillt gi Beispiller an Temoinage vu gelieftem Engagement, wéi zum Beispill d‘Bonne-Actions vum Verband wärend der aktueller Corona-Kris, d’Scoutsresistenzler am 2. Weltkrich, oder nach Engagementer, déi iwwert ee ganzt Liewe ginn. De musikaleschen Encadrement steet ënnert der Leedung vum Christiane Wolter-Walisch.


Dese flotte Projet get och e Freideg en Owend op RTL Telé am Planet People virgestallt.


Weider Informatiounen stinn um Flyer an am Bréif, dee bäiläit.


Du kanns gäeren dëss Invitatioun weiderleeden.


Alles Gudds a bescht Guiden- a Scoutsgréiss,


Bruno Winter, President LS an der Resistenz

Roland Kolten, President Comité Bilschdref

Dan Godart, President Comité Neihaischen

Eric Eifes , President LGS a.s.b.l. --> Bréif Memberen <--


--> Flyer PDF <--Lalux Assurances Voyages Vandivinit