CHEFDAG

25. September 2016 zu Diddeleng 08.30 Aschreiwen, Kaffi a Croissant 09.00 Mass (am groussen Zelt) 09.45 Paus 10.00 Plenum (Hal) 11.30-15.45 Foire GoUrban 11.30 Foire GoUrban Sous-Camp Versammlung Wëllefcher (grousst Zelt) Sous-Camp Versammlung Biber (klengt Zelt) 12.30-13.30 Mëttegiessen 13.30 Foire GoUrban Sous-Camp Versammlung CaraPio (grousst Zelt) Sous-Camp Versammlung Gruppechef (klengt Zelt) 14.45 Foire GoUrban Sous-Camp … Continue reading CHEFDAG