+++++++ Breaking News +++++++

Endlech stinn Datumer vir Kongress an Chefdag 2017 !!

Kongress : 27.09.2017

Chefdag : 1.10.2017

Dir kennt iech déi Datumer frei halen vir dass mir en flotten Start an dat neit Joer kennen hunn.

Bescht Scoutsgréiss,

Äert Team