Agenda

2020

Aug

22
2020
Aug
VERLUECHT : Formatioun 3. Zyklus : Gilwell

Wéinst der Covid-19 Pandemie gëtt de Gilwell 2020 op d’nächst Joer verluecht, an d’Woch vum ...

22
2020
Aug
Gilwellcamp am August 2020 an der Schwäiz

Léif Chef a Cheftainen, Wéi s du et villäicht weess, fënnt dëst Joer nees e Gilwellcamp statt. De Gilwell ass eng ...

Sep

19
2020
Sep
Online-Kanudag 2020

Hei kanns du dech fir Kanudag den 19. September umellen: Online-Kanudag 2020

26
2020
Sep
17:00 Kongress 2020

Oct

09
2020
Oct
18:00 Formatioun 1. Zyklus : Tronc Commun 1

15
2020
Oct
Jota-Joti 2020

Weider Infoen: Jota-Joti 

24
2020
Oct
Formatioun 1. Zyklus : STIP RaRo

Nov

07
2020
Nov
Wëldiessen 2020

Mierkt iech den Datum schonns vir! Weider Detailer kommen no, och ab wéini een sech umelle kann.  

20
2020
Nov
18:00 Formatioun 1. Zyklus : Tronc Commun 2


2021

Feb

22
2021
Feb
World Thinking Day / Founders’ Day 2021

Weider Infoen: World Thinking Day / Founders’ Day

Apr

15
2021
Apr
Formatioun 1. Zyklus : STIP Biber

Jul

19
2021
Jul
CAMP 2021

Startsäit

Aug

01
2021
Aug
Scout Scarf Day 2021

Weider Infoen:  Scout Scarf Day

02
2021
Aug
European Jamboree 2020+1 Poland

Den Eurojamboree ass op 2021 verrécklt ginn. Méi Infoe fënns du hei: https://ej2020.sil.lu

29
2021
Aug
Formatioun 2. Zyklus : STAP

Oct

14
2021
Oct
Jota-Joti 2021

Weider Infoen: Jota-Joti 

22
2021
Oct
18:00 Formatioun 1. Zyklus : Tronc Commun 1

Nov

12
2021
Nov
18:00 Formatioun 1. Zyklus : Tronc Commun 2


2022

Jul

22
2022
Jul
Moot 2022 Ireland

Den Moot ass op 2022 verréckelt ginn. Weider Infoen kommen no: https://www.worldscoutmoot.ie/