Chefrenconter zu Beefort

Equippen | Gruppenekipp

Beefort Online En flotten Artikel vun eiser Renconter. Guiden a Scouten hu sech zu Beefort getraff

Umeldung fir d’Gruppechefformatioun

Equippen | Gruppenekipp

Hei ass de Link fir sech fir d’Gruppechefformatioun unzemellen. Umeldung fir d’Formatiounen 2017/2018   Folgent Konditiounen mussen erfellt sinn: Reglement Nr 06 : Formatioun vun de Gruppechef (GC) a Gruppechef adj. ...

WE de Lancement 2017

Branchen | RaRo

Weekend de Lancement: “Liga vu den außergewéihnlechen Raro” Léiwe Clanchef, léiw RaRo, Byebye GO Urban, hello GO Scoutsjoer 2017/2018. De Weekend de Lancement steet virun der Dier mat neien an aalen Gesiiter. Ënnert dem Motto “Liga der ...

Chefdag 2017 – Communiqué de presse

LGS

Luxembourg, le 3 octobre 2017 Journée annuelle des chefs des « Lëtzebuerger Guiden a Scouten » – Rapport du Go|Urban et priorités pour l’année 2017/2018 Dimanche, le 1 octobre 2017, 700 chefs des « Lëtzebuerger Guiden a Scouten » ...

Kongress 2017 – Communiqué de presse

LGS

Lëtzebuerg, den 29. September 2017 Verbandskongress 2017 vun de Lëtzebuerger Guiden a Scouten: E neit Team un der Spëtz fir di nächst dräi Joer E Mëttwoch, de 27. September 2017 hunn sech 250 Chef a Cheftainen an der aler Seeërei zu ...

Umeldung fir d’Formatiounen 2017/2018 ass online

BranchenLGS | Formatioun

Online Form

Umeldung Kongress a Chefdag

LGS

Online Form

Fundbüro

Divers | GoUrban

D’Saachen aus dem Fundbüro kënnen an der Géisserei ofgeholl ginn: Géisserei 5, rue Munchen Tesch L-2173 Lëtzebuerg 8h00 – ...

Go|Urban Second Hand Shop

Divers | GoUrban

Online Form

Nei Fotoen

Divers | GoUrban

Kuckt iech déi nei Fotoen vun den verschidden Aktivitéiten vum Go|Urban un: Fotoën