LGS in Time

[LU]

LGS in Time“ – ass de Motto vun der PR Aktioun fir d‘Feierdeeg.

Mir brauchen är Hëllef, a bieden iech mat äre Biber, Wëllef oder Avex ee klénge Film ze dréinen, wou d’Kanner zum Deel hier bescht Wënsch fir 2018 ausschwätzen, an zum Deel ee Réckbléck op 2017 maachen.

Är Filmsequenze gi vun eisem PR-Team zesummegesat, an de fäerdege Film gëtt iwwert d’Feierdeeg op de sozialen Netzwierker gewisen, an natierlech och um Neijoerschpatt presentéiert.

[FR]

Chers Cheftaines et Chefs

« LGS in Time », tel est le mot d’ordre pour cette campagne à l’occasion des fêtes de fin d’année

Nous avons besoin de votre aide, et nous vous demandons de tourner une petite séquence de film avec vos castors, louveteaux ou AvEx, où les enfants font part de leurs meilleurs vœux pour 2018, d’une part, et, de leurs meilleurs moments vécus en 2017, d’autre part.

Vos séquences de films seront assemblées par notre équipe „PR-Ekipp“, et le film ainsi réalisé circulera sur les réseaux sociaux pendant les fêtes de fin d’année. Le film sera aussi présenté officiellement lors du pot de nouvel an.