ING Semi/Marathon

Du hues wëlles beim ING Semi Marathon oder Marathon matzelafen? Du sichs villäit nach en Team? Loscht ob eng aner Aktivitéit mat ärer Chefekipp, RaRo Clan oder CaraPio Trupp?

Firwat dann net ënnert dem SIL „ Scouting in Luxembourg“ do matlafen. Mir hu wëlles eis no baussen ze weisen mat kollektiven T-Shirt vum SIL mat evtl engem opgedréckten Foulard, asw.

Wann du interesséiert bass da mell dech hei un, sou datt mir dir wieder Informatiounen zu gegebenem Zäitpunkt kenne matdeelen.

Wann dir als Ekippe matlafen wëllt dann schreift eng Email un

Merci a bis geschwënn,