Chefdag 2018 zu Réimech

D’Fotoë vum Chefdag, den 23. September 2018 zu Réimech.