Speziell Konditioune fir d’Chefernennungen am Kontext vum Covid-19

Als PDF eroflueden

Wéinst der Covid-19 Pandemie fanne säit dem 12. Mäerz keng Guiden- a Scoutsaktiviéite méi statt. Fir de Cheftainen a Chef d’Méiglechkeet ze ginn, déi néideg Ernennungen ze hunn, fir d’Summercampen 2020 kënnen z’organiséieren, leet d’Commissaire générale, op Virschlag vum Formatiounscommissaire entspriechend dem Art. 7 vum LGS-Reglement Nr 9, folgend aussergewéinlech Konditioune fir d’Ernennunge fest:

  • Ernennung als Assistent (ABC, AWC, ATC-A, ATC-C, ACC)
   Fir d’Guiden- a Scoutsjoer 2019-2020 gëtt de praktesche Stage (Art. 2.3 vum LGS Reglement Nr 8) op 9 Versammlungen (aplaz 12), 1 Weekend (aplaz 1 Weekend an 1 Weekend oder 1 Sortie) an 1 Camp reduzéiert.
  • Ernennung als Branchechef (BC, Akela, TC-A, TC-C, CC)
   Kandidaten, déi de STAP matgemaach hunn, awer nach keng Visite an hirer Unitéit haten (Art. 3.3 vum LGS-Reglement Nr 8), kënnen eng provisoresch Ernennung als Branchechef ufroen. Dës Ernennung gëllt bis de Verbandskongress 2021. D’Visite an der Unitéit, duerch de Pätter/Giedel an de Gruppechef, muss virum Oflaf vun dëser provisorescher Ernennung nogeholl ginn, fir eng regulär Ernennung op 3 Joer ze kréien.
  • Iwwerschreiwe vun enger Ernennung als Branchechef
   Ernannte Branchechef, déi de Methodendag an enger anerer Branche matgemaach hunn, awer nach keng Visite an hirer Unitéit haten (Art. 2.1 vum LGS-Reglement Nr 10), kënnen eng provisoresch Ernennung als Branchechef an der neier Branche ufroen. Dës Ernennung gëllt bis de Verbandskongress 2021. D’Visite an der Unitéit, duerch Vertrieder vun der Branchenekipp, muss virum Oflaf vun dëser provisorescher Ernennung nogeholl ginn, fir eng regulär Ernennung op 3 Joer ze kréien.
  • Ernennung als Gruppechef a Gruppechef adjoint (GC, GC adj.)
   Kandidaten, déi all d’Formatiounsaktivitéite fir Gruppechef (Formatiounsweekend, Administrativen Dag, Renconter) matgemaach hunn, awer nach keng Visite an hirem Grupperot haten (Art. 3.3 vum LGS-Reglement Nr 6), kënnen eng provisoresch Ernennung als Gruppechef oder Gruppechef adjoint ufroen. Aplaz vum schrëftlechen Accord vum Grupperot um Formulaire F10, versprécht de Kandidat – op seng Éier – dass d’Membere vum Grupperot hiren Accord fir dës Ernennung ginn hunn. Dës Ernennung gëllt bis de Verbandskongress 2021. D’Visite am Grupperot, duerch e Vertrieder vun der Gruppenekipp, muss virum Oflaf vun dëser provisorescher Ernennung nogeholl an de Formulaire F10 vun de Membere vum Grupperot ënnerschriwwe ginn, fir eng regulär Ernennung op 3 Joer ze kréien.
  • Erneierung vun Ernennungen
   Ernannte Cheftainen a Chef, déi sech wärend der Covid-19 Pandemie bedeitend un enger Bonne Action (z.B. Kommissioune fir ufälleg Leit, Maske bitzen) bedeelegen, kënnen als Unerkennung fir dësen Asaz hir Ernennung fir 3 Joer erneiert kréien. Den zoustännege Gruppechef schéckt heifir eng Lëscht mat den Nimm vun de betraffene Cheftainen a Chef un d’Verbandssekretariat.
  • Zäitraum vun dëse Konditiounen
   Dës speziell Konditioune gëlle vun deem Zäitpunkt un, wou se de Cheftainen a Chef iwwer Newsletter matgedeelt goufen, bis se vun der Commissaire générale nees ganz oder deelweis opgehuewe ginn.

 

David Heck Anouk Galassi
Formatiounscommissaire Commissaire générale