Umeldung fir den Online-Kanudag 2020

Léif Cheftainen, léif Cheffen

Aktuell klammen d‘Zuele vu Fäll mat Covid19 an d’Restriktioune fir Gruppenaktivitéite si verschäerft ginn. Et ass net kloer, wéi sech d’Situatioun bis September wäert weider entwéckelen.

Fir ze garantéieren, datt de Kanudag dëst Joer ka stattfannen, hu mir eis, a Récksprooch mam Formatiounscommissaire, dozou entscheet, de Kanudag als Onlineversioun z’organiséieren.
Konkret bedeit dat, datt s du virtuell u verschidde Workshoppen deelhuele kanns.

Fir de Kader méi ofwiesslungsräich ze gestalten, fënnt dat ganzt interaktiv als Actionbound statt (Erklärung Actionbound). Iwwert eng App kanns du dorun deelhuelen. Dat eenzegt, wat s du dofir brauchs, ass ee Smartphone oder Tablett.

Du hues de Choix tëschent zwee verschidden Actionbounds mat jeeweils 4 Workshoppen.
Wann s du um Kanudag un deene 4 Workshoppen deelhëls, kriss du 3 Paddelen.

De Kanudag ass gratis.

Wann s du de Formulaire ausgefëllt hues, kriss du eng Bestätegungsmail mat Detailer. Fir weider Froen oder falls d‘Mail net bei dir ukomm ass, mell dech w.e.g. beim Marlen oder Cathy!

Hei kanns du dech fir den Kanudag den 19. September umellen: Kanudag 2020