Den Eurojam 2020+1 ass offiziell ofgesoot

Moien alleguer!

Infoen op: https://ej2020.sil.lu/downloads/

Info – 23.11.2020 – L’Eurojam 2020+1 est officiellement annulé
Op Lëtzebuergesch   |   En Français

E schéinen Dag a bleift all gesond!
Léif Guiden- a Scoutsgréiss,

Bruno Martins
Head of Contingent
Luxembourg – European Jamboree 2020+1