Komm mat! – De Mot d’ordre vun de Lëtzebuerger Guiden a Scouten

Komm mat! Dat ass de neie Mot d’ordre vun de Lëtzebuerger Guiden an Scouten fir d’Joren 2020-2023. E Mot d’ordre soll en Thema sinn ënnert deem mir eis all zesumme kënne weider entwéckelen a jiddereen eenzel u sengem Fortschrett ka schafffen. Et soll awer och en Thema sinn ënnert deem mir Spaass hun an Neies erliewen.

E Mot d’ordre leeft iwwer 3 Joer an ass eng Opfuederung fir jiddereen, souwuel Membere wei aner Interesséierter, aktiv bei de Lëtzebuerger Guiden a Scouten matzemaachen. All Joer soll ee vun de wichtegen Themen vum Guidissem a Scoutissem méi an de Fokus geréckelt ginn an et sou de Guiden a Scouten erméiglechen iwwert déi ganz Zait un hirem perséinleche Fortschrëtt ze schaffen.

Am 1. Joer konzentréieren mir eis op eist Ëmfeld an eis Ëmwelt. Mir entdecken dobaussen eis Natur an besonnesch d’Abenteuer an d’Spiritualitéit si wichteg bei all eisen Aktivitéiten.

Am 2. Joer gi mir méi wäit a stellen d’Internationalitéit an d’Diversitéit an de Mëttelpunkt. D’Wäerter vun eisem Zesummeliewen an enger Gesellschaft mat ganz verschiddene Kulture ginn an d’Vitrinn gestallt. Mir kënnen dës Wäerter natierlech op internationale Campen am Ausland erliewen mee och hei am Land duerch d’Kenneléiere vun alle méigleche Gebräicher.

Am 3. Joer erliewe mir de Guidissem a Scoutissem am Kontext vun eiser Gesellschaft. Mir setzen ons an fir all eis Matmënschen. Dat Joer ginn dofir d’Participatioun an d’BA (Bonne Action) grouss geschriwwen.

Méi Informatiounen iwwert de Mot d’ordre an iwwert d’Komm mat…Challenge stinn op lgs.lu/komm-mat

E grousse Merci geet och un d’Emma Bervard fir den Design vum Komm mat! Badge. 👏