WSJ2023 KOREA – Opruff fir CMT

World Scout Jamboree 2023 – SaeManGeum (Sud-Korea)

– français plus bas –

[LU] E ganz grousst Abenteuer erwaart eis am Summer 2023: de Welt Scout Jamboree wäert erëm dausende vu Scouten aus der ganzer Welt zesummebréngen – dës Kéier a Süd-Korea. De Weltjamboree ass déi mega Geleeënheet fir déi international Dimensioun vum Scoutissmus ze spieren, néi Frëndschaften ze schléissen an ee ganz flotten Programm z’erliewen. Fir eis Lëtzebuerger Delegatioun mat z’organiséieren fir den World Scout Jamboree sicht Scouting in Luxembourg, d’Federatioun vu FNEL an LGS, motivéiert Membere fir an CMT.

Wat? Wou? Weini?:

Méi Infoen iwwert d’Event selwer fënns du hei: Site

Waat ass ee CMT?:

All Land schéckt eng Delegatioun op den Jamboree. Dës Delegatioun gëtt vun engem CMT (Contingent Management Team) koordinéiert. An engem CMT ginn et also vill verschidde Rollen, wéi zum Beispill:

 • Uspriechpartner zur Organisatioun vum Jamboree
 • Administrativ Chargen
 • Encadrement vun den Unitéiten a vun den IST
 • Finanzen 0managen
 • Transport plangen
 • Sécherheet
 • Organisatioun vun engem Pré/After-Camp (eventuell)
 • PR, Kommunikatioun a Merchandising

Member vun engem CMT sinn bedeit, datt een am Viraus wees, wéieng Roll een um Jamboree wärt anhuelen – doniewt mescht een an engem CMT vill wichteg Erfahrungen fir d’Organisatioun vun esou engem Event. Och mëscht d’Organisatioun an d’Schaffe Spaass an enger flotter Ekipp am Déngscht vun de jonke Scouten aus Lëtzebuerg. Um Jamboree selwer léiert een eng ganz Réi aner CMT’en kennen, déi hier Delegatioun an hire respektive Länner organiséiert hunn.

Profil fir den CMT:

 • op mannst 18 Joer hunn
 • aktive Member bei den LGS/FNEL sinn
 • enthusiastesch, a motivéiert sinn fir an enger Ekipp ze schaffen
 • Erfarung als Chef/IST op engem Jamboree/Roverway/Moot ass ee plus
 • am Summer 2023 disponibel sinn fir op den Camp
 • Gutt Kenntnisser am Engleschen hunn ass e plus

Umellen:

D’Platze fir den CMT si limitéiert, dofir mellt iech séier mat enger Foto an engem Scouts CV op 


[FR] Une très grande aventure nous attend en 2023 : le Jamboree Scout Mondial rassemblera des milliers de scouts de toute la planète en Corée du Sud. Un Jamboree mondial, c’est une excellente occasion de vivre la dimension internationale du mouvement scout, de se faire de nouveaux amis et de vivre un superbe programme. Pour ce grand événement, la fédération Scouting in Luxembourg,  recrute des membres motivés pour le CMT.

Quoi? Où? Quand?:

Plus d’infos sur l’événement ici: Site

Qu’est-ce qu’un CMT?

Chaque pays envoie une délégation au Jamboree. Cette délégation est coordonnée par une équipe, désigné CMT (Contingent Management Team). Dans un CMT, il existe de rôles différents tels que:

 • Personne de contact pour l’organisation du Jamboree
 • Tâches administratives
 • Encadrement des unités et des IST
 • Gérer le budget
 • Planification du transport
 • Sécurité
 • Organisation d’un pré / after camp (éventuellement)
 • PR et communications

Faire partie du CMT signifie connaître à l’avance son rôle et avoir la garantie de participer au Jamboree. De plus tu auras l’occasion de vivre de nombreuses expériences importantes et tu auras le plaisir de travailler avec une équipe très engagée. Au Jamboree, tu rencontreras des scouts des autres CMT.

Profil pour le CMT:

 • avoir au moins 18 ans
 • membre actif des LGS/FNEL
 • enthousiaste et motivé pour travailler dans une équipe au service des jeunes
 • expérience en tant que Chef / IST sur un Jamboree / Roverway / Moot est un avantage
 • être disponible l’été 2023 pour le camp
 • une bonne connaissance de l’anglais est un grand avantage

Inscriptions:

Les places pour le CMT sont limitées, alors, contacte-nous vite avec une photo et ton CV Scouts par mail: