Absurd-Cup 2022 zu Réimech

Moein léif Avexchef,

Dass erëm sou weit! D‘Villercher päifen, d‘Sonn schenkt, an den Summer steet virun der Dier. Perfekten Timing fir den Absurdcup. Dëst Joer gi mir op d‘Musel. Zu Réimech ass den 2ten Juli den grousse Rendez-vous.

Hei fannt dir den Umeldungsformulaire online

Kommt all mat! Daat gëtt gutt !!!

Mat beschte Guide- a Scoutsgréiss

De réimecher Grupp an d‘Avexekipp