Benefiziessen fir de Niger – Fotoen

Den 13. Mee huet d’ONGD Guiden a Scouten fir ENG Welt zu Mondorf an der Orangerie hiert traditionellt Benefiziessen fir de Niger organiséiert.

Merci alle Benevollen, den zwee Restauranten Restaurant La Rameaudière an De Pefferkär esou wéi de Ministeren déi am Service gehollef hunn.

D’Integralitéit vum Benefice fléisst an d’Kooperatiounsprojeten mat de Scouten aus dem Niger (Scoutisme Nigerien).

Hei geet et bei de Fotoalbum.