Spiri fir kids

Am Hierscht starte mir erëm mat onsem Projet “spiri fir kids”. De Programm steet schonn. 16 Famille si dobäi. Wann och dir als Famill interesséiert sidd fir mat ze maachen  da mellt iech beim michele.hilger@lgs.lu do kritt dir weider Detailer.

Flyer 2022-23