Bibertreff 2023

Léif Bibercheftainen a Bibercheffen,

Mir si frou iech matdeelen ze kënnen, dass 2023 awer ee Bibertreff wäert stattfannen.

De Bibertreff 2023 ass den 10. Juni 2023 zu Réimech. Markéiert iech deen Dag scho mol am Kalenner. Weider Informatioune kommen no.

Mir soen dem Réimecher Grupp elo scho Merci fir d’Organisatioun.