AG Diversity – Maach mat / Rejoins-nous / Join us / Junta-te a nós!

🇱🇺 Intresséiert fir bei eis matzemaachen?

Du interesséiers dech fir d’Thema Diversitéit an Inclusioun a wëlls d’Lëtzebuerger Guiden a Scouten an deem Beräich weider bréngen an d’Welt zu enger besserer Plaz maachen, da mell dech bei dem Aarbechtsgrupp Diversitéit ënner. Fir bei eis matzemaachen, musst du net onbedéngt aktive Scout, Guide oder Chef sinn, däin Interessi an deng Motivatioun. Mir géifen eis freeën mat dir zesummen ze schaffen!

Kontaktéier eis: diversiteit@lgs.lu

🇫🇷 Tu es intéressé(e) à nous rejoindre ?

Tu t’intéresses au thème de la diversité et inclusion et tu es prêt(e) à soutenir les scouts luxembourgeois (LGS) dans ce domaine et à rendre notre association encore meilleure ? Alors contactes notre groupe de travail. Pour apporter ta participation, tu n’as pas besoin d’être actif en tant que scout ou chef – ton intérêt et ta motivation de vouloir faire bouger les choses suffisent ! Nous serions heureux de t’accueillir dans notre groupe.

Contacte nous: diversiteit@lgs.lu

🇩🇪 Interesse bei uns mitzumachen?

Du hast Interesse am Thema Diversität und Inklusion und bist bereit die Luxemburger Pfadfinder (LGS) in diesem Bereich zu unterstützen und so unseren Verband noch besser zu machen? Dann melde dich bei unserer Arbeitsgruppe. Um deinen Beitrag zu leisten musst du nicht unbedingt als Pfadfinder aktiv oder Leiter sein – dein Interesse und deine Motivation Etwas zu bewegen reicht! Wir würden uns freuen dich in unserer Runde begrüssen zu können.

Kontaktiere: diversiteit@lgs.lu

🇬🇧 Interested in joining us?

You are interested in diversity and inclusion and you are willing to support the Luxembourg Guides and Scouts (LGS) in this field to make our association even better? Then contact our working group. You don’t have to be an active scout or leader to contribute – your interest and motivation to make a difference is enough! We would be happy to welcome you in our group.

Contact us: diversiteit@lgs.lu

🇵🇹 Interessado(a) em te juntares a nós?

Estás interessado no tema da diversidade e inclusão e estás disposto(a) a apoiar os escuteiros luxemburgueses (LGS) nesta área e a tornar a nossa associação ainda melhor? Então contacta o nosso grupo de trabalho. Para poder participar, não precisas ser escuteiro ou chefe ativo – o teu interesse e motivação para querer fazer as coisas acontecerem já são suficientes! Ficaríamos felizes em receber-te no nosso grupo de trabalho.

Contacta-nos: diversiteit@lgs.lu

More Info: https://international.lgs.lu/2023/03/05/diversiteit-an-inklusioun-bei-den-lgs-schwatz-mat-ag-diversiteit/