19
2021
Nov

Animateur spirituell

Nodeems dass d’lescht Joer 3 Chefs hir Ernennung als Animateur spirituell kruten, bidde mir och dëst Joer erëm dës Formatioun un. Si besteet aus

1 verlängerte Week-end  (hei läit de Schwéierpunkt op Austausch an Erliewen.)

1 Themateschen Owend  (Uneegne vun engem Grondwëssen)

Plangen an Ausféiere vun enger spiritueller Aktivitéit (Methoden, Dokumentatioun..)

De Weekend fënnt vum 19.- 21. November statt.

 

Formatioun Animateur spirituell