07
2019
Feb

E Patt beim Pit

um 19.30Auer, am Café des Sports 3, rue de Bonnevoie zu Izeg

Diskussiounsowend mam Tom Lahr

Thema: „Nohalteg Handelen bäi den LGS“

Patt beim Pit:Nohaltegkeet