13
2021
Jul

Gedenkfeier

„Si hunn d’Welt e bësse besser verlooss, wéi si se virfonnt hunn“.

En Dënschdeg den 13.Juli fënnt um Neihaischen um 19:00Auer eng Gedenkfeier  fir all déi verstuerwe Membere vun onsem Verband statt, déi ons wärend dem Scoutsjoer 2020-2021 verlooss hunn.

Wann s du wëlls dobäi sinn da mell dech virum 08.Juli beim michele.hilger@lgs.lu un.