02
2016
Jul

Naturdag-Wellefcher

09:30

Lorentzweiler-Blaschent

Raus aus dem Chalet – Ran an de Besch!

Mir proposéieren Iech an äre Wellefcher en Dag an der Natur mat villen neien Iddien wou dir Iech kennt inspiréiere loossen!

Wat?               En Dag an der Natur

Wéini?             Samsdes, den 2. Juli vun 9:30 Auer bis spéitstens 17:00 Auer

(dir däerft awer och manner laang kommen; allerdings recommandéiere mir dass dir op d’mannst 3 Stonne mat ärem Ruddel bei eis sidd)

Wou?              Zu Luerenzweiler/Blaschent beim Neolitheschen Haus

(mir organiséieren Navette vun der Luerenzweiler Gare bis erop)

Fir wien?         Fir all Wellefchers-Ruddel aus dem Land

(d’Plaze si limitéiert, déi 1. si vir:-)

Umellen?         Séier! Op wellefcher@lgs.lu

bis spéitstens den 22. Abrell 2016