27
2020
Jan

RAP-Versammlung

19:00

Am aalen Shop an der Géisserei

Mir hu vill um RAP geschafft an eis eis Käpp zerbrach. Lo wiere mir frou mat iech iwwert eis Iddien ze diskutéieren an äeren Feedback ze kréien.
Mir wäerten iech op desem Owend déi verschidden Elementer vun der Method kuerz presentéieren an duerno wäerten mir an d Diskussioun iwwergoen. Sou kënne mir dann duerno mat äerem Feedback konstruktiv weider schaffen.