05
2019
Apr

Black Out Survival

18:00

Wat maachen, wann de Stroum ausfält ? Wéi gesäit eist Alldagsliewen aus, wann mir längerfristeg keen Stroum oder Ueleg méi hunn. Wat sinn déi wichtegst Moossnamen an den éischten 48 Stonnen, an an den nächste Méint. Mir wärten de ganze Weekend desen Szenario an enger Art „Rollespill“ durchspillen; mat prakteschen Uebungen; Virstellen vun Survivalequipement; Emgang mat Grenzsituatiounen,..Dese Weekend ass fir RaRo a Cheffen. Detailler am Attach

Black_Out_Survival_2019.pdf