25
2022
Sep

Chefdag 2022

Ettelbruck

De Chefdag vun de Lëtzebuerger Guiden a Scouten fënnt dësst Joer Sonndes, de 25. September 2022 zu Ettelbréck statt. Weider Détailer kommen noo.