09
2022
Dec

Oppe Roverbud – Après Kleeschen

Leif RaRo,

 

Heimat inviteiren d’Dikrecher RaRo iech op hier oppen Roverbud, den 09. Dezember 2022.

 

Kommt all dohin an verbrengt en puer flott Stonnen zesummen.

 

Bei weideren Froen, mellt iech beim Lynn Gaudron um lynn.gaudron@diekirch.lgs.lu