03
2018
Mar

Umeldung fir de Kanu-Dag

08:30

Neihaischen

Den Kanu-Dag ass dëst Joer den 3. März um Neihaischen vu 8.30 bis 17.30.

Iwwer dëse Formulaire kënnt dir iech umellen bis den 28. Februar 2018.

Partizipatioun: 15 € (gëtt op der Plaz bezuelt)

Umeldungs-Formulaire