11
2023
Mar

Weekend zu Orval

Wann s du 18 Joer hues a Loscht hues emol hannert Klouschtermaueren ze gesinn de mell dech un fir de Weekend vum 11.-12. Mäerz am Trappisteklouschter zu Orval.

 

Orval 2023