Go|Urban: RaRo Path

Divers | GoUrban

Wat ass e Path? D’Philosophie vun engem Path bei de RaRo kënnt vum Roverway. Op dësem Camp ginn d’RaRo an hire Clanen mat weideren internationale Clanen op en Hike bis si sech duerno op enger fixer Campplaatz erëm fannen fir do ...

Bénévoler fir de Service “Oppent-Ouer” gesicht

Divers | GoUrban

Léiwe Staff, léif Chef um Go|Urban, Et gouf décidéiert fir um Go|Urban nieft engem Go|Medical, deen sech ëm déi kierperlech Problemer vun de Participante, Chef a Staff Memberen këmmere wäert, och eng Offer ze hunn fir op déi psychesch ...

Go|Explore Quiz

Divers | GoUrban

Programm: All Avex a CaraPio an hir Chef ginn een Dag vum Camp op Visite uechtert d’Land. Dës Visite bucht dir den Dag virdrun am Reesbüro. Deen Dag gitt dir also net an den Jobcenter, mee dir kommt bei eis. Aschreiwung: ...

Mam Vëlo op de Go|Urban

Divers | GoUrban

 Firwat kann / soll eis Trupp mam Vëlo op de Camp kommen? D’Iddi vum Camp ass et jo, eng „Scouts-Stad“ ze bauen an ze (er)liewen, déi ganzheetlech op d’Konzept vum nohaltege Liewen opbaut. D’Ziler vun der Nohaltegkeet zéie sech dann ...

Shop Go|Urban Verkaf vun Indianertipien (nom Camp)

Divers | GoUrban

Während dem Go|Urban Camp schlofen d’Wëllefcher an Indianertipien, déi mir an der Schwäitz bei enger Firma gelount hunn. Well dës Firma net genuch Tipien fir ze verlounen huet, hu mir zousätzlech eng 10 Tipien kaf. Dës Tipie sollen nom ...

Et gi Membere fir de Jury “Jugendpräis 2017” vum SNJ gesiicht, 11. Mee 2017

Divers

“De Service national de la Jeunesse siicht am Kader vum “Jugendpräis 2017” nach Membere fir de Jury “Jeunes” deen d’Aufgab huet d’Lauréate vum Concours ze bestëmmen. Gesiicht gi Jonker tëscht 13 a 30 Joer an dat Ganzt fënnt statt den ...

Umeldung fir d’Biber- a Wëllefchersandacht 20. Mee 2017

DiversBranchen | BiberWëllefcher

Léif Biber- a Wëllefcherschef Och dëst Joer ass eis Biber- a Wëllefchersandacht erëm Samsdes mëttes, an zwar den 20. Mee 2017 an der Kathedral. Mir hunn fir Iech flott Spiller an Aktivitéiten virun der Andacht virbereed. Et ass also ...

Quartiersversammlunge Go|Urban

Divers | GoUrban

Fir all déi Gruppen, déi mat op de Go|Urban ginn, sinn zu folgenden Datumen Info-Versammlunge fir d’Cheffen an der Géisserei. Bei all weidere Froen, kënnt dir iech op info@gourban.lu (Umeldungen) oder bei ärem Quartier mellen: ...

Geocoin – Bestellung

Divers | GoUrban

Fir de Go|Urban wäerten eng Réi Cachen erauskommen, déi an Zesummenaarbecht mat Geocacher ausgeschafft a geluecht ginn. Fir un de Camp ze erënneren an dës Zesummenaarbecht ze ënnersträichen, wäert eng Geocoin a Form vum Camplogo ...

Last Call fir Softshells

Divers | GoUrban

Last Call fir Softshells -Bestellung just nach bis den 29.04.2017 Falls dir nach wëllt e Go|Urban Softshell musst dir dee spéitstens bis den 29.4.2017 bestellen, duerno kritt dir leier kee méi. Gitt dofir einfach bei de „ Freelanders“ ...