27
2016
Oct

E Patt beim Pit

20:00

Donneschdes de 27. Oktober 2016, um 20.00 Auer
am Café beim Pitt
Gespréichs- an Diskussiounsowend mam Jom Weber.
Thema „Spiritualitéit bei den LGS“
Café des Sports/ 3, rue de Bonnevoie, L-5950 Izeg