18
2020
Jul

Naturdag

14:00

Neihaischen

Mëttes um 14:00 Auer kommen aner Gruppen drun. Mir empfänken erëm 50 Wëllefcher mat hiere Chef! Hei den Infobréif mat allen Detailer zur Umellung an zu den 2020-Ännerungen!

infobreif naturdag