20
2020
Sep

Online-Chefdag 2020

Online

Chefdag 2020

Léif Cheftainen a Chef,

No engem aussergewéinleche Guiden- a Scoutsjoer 2019/2020, dat komplett vu Social Distancing a #BleifDoheem gepräägt war, hu mir bis zum Schluss gehofft dass mir dat neit Guiden- a Scoutsjoer traditionell alleguer zesummen um Chefdag lancéiere kéinten. Déi ëmmer nach ugespaante COVID-19 Situatioun huet eis awer leider dozou gezwongen, de Chefdag 2020/2021 am Mariendall ofzesoen.

Fir iech als Cheftainen a Chef awer och an dëser Situatioun beschtméiglech z’informéieren huet de Verbandscomité entscheet, en Online Chefdag z’organiséieren. Ee wichtege Pilier vum Chefdag ass sécherlech de soziale Kontakt zu de Guiden- a Scoutskollegen, an den Austausch mat deenen anere Cheftainen a Chef.

All dëst kënne mir iech leider net wéi gewinnt ubidden, an awer hu mir eng Rei wichteg Informatiounen, déi mir iech op deem Dag wëlle fir dat kommend Guiden- a Scoutsjoer mat op de Wee ginn.

Eis Ekippe schaffe grad fläisseg un engem innovativen a kreativen Programm, dee mir iech sou séier wéi méiglech per Email wäerten zoukomme loossen.

Ënnert chefdag.lgs.lu (accessibel vum Ufank September) kënnt dir iech den 20. September 2020 mat ärem LGS Cheflogin aloggen an um Chefdag 2020 deelhuelen. Lues a lues wäerte mir dësen Internetsite mat Informatiounen zum Oflaf vum Dag fëllen. Mir bieden dech dëse Login op mannst 1 Dag virum Chefdag ze testen, fir dass mir eventuell Problemer oder Feeler ausschléisse respektiv behiewe kënnen. Et wäert och am Viraus eng Hotline souwéi en Email Support fonctionéieren, all weider Detailer dozou kriss du no der Umeldung

Dofir haalt iech w.e.g. den 20. September 2020 fräi, mir hoffen iech alleguer um Online Chefdag ze gesinn

WICHTEG: Fir kënnen um Online Chefdag deelzehuele brauchs du en LGS Cheflogin. Falls du nach kee Cheflogin hues, biede mir dech dowéinst w.e.g. Kontakt mat dengem Gruppechef oder dem Responsabele vum Membersfichier an dengem Grupp opzehuelen, fir dass hien deng Email Adress am Membersfichier hannerleeë kann. Esou gëtt automatesch e Login fir dech ugeluecht. Däi Passwuert kanns du dir dann hei zouschécke loossen.